Consultors de Gestió Pública

Compartim el llenguatge, compartim els valors amb el Sector Públic

 

Qui som?

Consultors de Gestió Pública (CGP) es una empresa formada per professionals altament qualificats procedents del sector públic i que oferta serveis profesionals en els ámbits d’Estrategia, Comunicació, Recursos Humans, Organització y Qualitat per les Administracions Públiques i sectors afins.La misió de CGP es ajudar a les organitzacions a aconseguir els seus propósits, aportant solucions específiques a problemes complexos. CGP aporta solucions adaptades a la realitat de cada institució asignant les millores profesionals en funció de cada situació i projecte demandat.

La nostra visió es la de ser considerats pels nostres clients como la peça que complementa la seva organizació, en forma d’equip expert, i que fa posible l’éxit dels seus projectes de millora en materia de gestió i polítiques públiques.

Notícies

Castro Urdiales Smart People 2020-2039

Consultors de Gestió Pública (CGP) col·laborarà amb l’Ajuntament de Castro Urdiales en la posada en marxa d’un projecte innovador, l’objectiu del qual serà el disseny dels perfils dels llocs de treball del futur 2020-2039. Es tracta d’un projecte de vital importància a causa de la transformació que sofrirà la naturalesa del treball en les pròximes […]

Instrucció de la Secretaria General de Funció Pública sobre mesures i línies d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals enfront del covid-19 de cara a la reincorporació presencial del personal

En finalitzar el període d’Estat d’Alarma les institucions hauran d’atendre la volta al lloc físic de treball dels empleats i empleades públics de sectors no essencials. Per a això, serà prioritari garantir tota una sèrie de mesures de seguretat, precaució i higiene orientades a cuidar la salut de les persones. Veure document>>

Suggeriments per a fer que les reunions virtuals siguin més eficients

Com a societat continuem fent front a aquesta situació inèdita que ens ha tocat viure, la sortida de la qual està cada vegada més a prop, però mentrestant hem d’intentar recuperar la normalitat en les nostres organitzacions. Per a això, comptem amb algunes eines com el teletreball i les reunions virtuals. Aquest és sens dubte […]

Una primera aproximació a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (sala segona), de 19 de març de 2020

El Tribunal Europeo constata el abuso de  la contratación temporal en las Administraciones Públicas españolas dejando en manos de los tribunales nacionales cual ha de ser la respuesta más adecuada al abuso producido. Sin acabar de aceptar que sea necesaria la fijeza no descarta la posibilidad de establecer una indemnización equivalente a la abonada en […]

Disseny d’un sistema d’avaluació del personal al servei de l’Ajuntament de Tàrrega

D’acord amb l’article 20 de l’EBEP les Administracions Públiques han d’establir sistemes que permetin avaluar l’acompliment dels seus treballadors i treballadores. No obstant això, el redactat de l’EBEP deixa en l’aire aspectes molt sensibles: quines són les persones responsables de l’avaluació, la freqüència d’avaluació, els mecanismes per a la garantia d’una valoració objectiva, la forma […]

Formació sobre contractació

El nostre soci-fundador, Miguel García Rescalvo, impartirà tres seminaris organitzats per EUDEL (Associació de Municipis Bascos) sobre l’”Aplicació pràctica dels contractes menors segons la nova normativa”, que se celebraran els dies 16, 17 i 18 de març en Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz i Bilbao respectivament. Llegir més>>  

Valorem les implicacions de la gestió directa o indirecta del servei de manteniment i neteja de parcs i jardins de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Al llarg d’aquests últims anys, especialment en moments de fortes restriccions pressupostàries, es va ampliar de forma considerable el nombre de serveis municipals prestats a través de la gestió indirecta i la utilització de fórmules de col·laboració publico-privada. Actualment però, sembla que ens trobem enfront un canvi de paradigma. La “remunicipalització”, entesa com la idea […]

Programa de formació per a l’acció en matèria d’organització i gestió de persones a la Universitat de Barcelona

A partir d’un treball previ d’anàlisi del sistema de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona, l’equip de CGP ha desenvolupat un programa de formació per a l’acció en matèria d’organització i gestió de persones. Aquestes sessions formatives, adreçades al personal tècnic responsable dels RRHH, tenen com a objectiu […]

Col·laborem amb l’Ajuntament de Canovelles en la definició del PAM 2019 – 2023

El PAM és el document estratègic que recull i defineix els eixos, objectius operatius i accions que han de regir l’acció de govern durant el mandat. Aquest, ha de ser un full de ruta per a la gestió municipal i ha de definir les accions necessàries per a la transformació del municipi. CGP ha col·laborat […]

L’equip expert de psicòlegs de CGP participa en els processos de selecció de personal que ha dut a terme l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Aquesta Institució ha modernitzat els seus procediments de selecció, tot incorporant entrevistes conductuals com a part del procés selectiu, la qual cosa permet avaluar el perfil dels candidats en base a les seves competències i no només en base als coneixements teòrics. Les investigacions demostren que aquest tipus de prova presenta un alt nivell de […]