Elaboració de bases de selecció per a l’Ajuntament d’Alcúdia

Consultors de Gestió Pública col·labora amb l’Ajuntament d’Alcúdia en el desenvolupament de diversos processos selectius. Concretament, el nostre equip prestarà assistència tècnica al Consistori per a l’elaboració de les bases de selecció.

Les bases de selecció són la norma en el procés selectiu i han d’assegurar que aquest compleix amb els principis constitucionals de mèrit i capacitat, publicitat, transparència, imparcialitat, independència, agilitat i adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions a desenvolupar.