Assistència jurídica i tècnica en matèria de contractació al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

L’equip de CGP ha proporcionat assistència jurídica i tècnica al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en matèria de contractació. La llei 09/2017, de Contractes del Sector Públic estableix les regles de la contractació en el sector públic, aquesta extensa norma va ser aprovada fa ja alguns anys amb l’objectiu de garantir la transparència i publicitat dels processos així com establir instruments contra la corrupció. No obstant això, i a causa de la seva complexitat, és molt comuna que en el desenvolupament i aplicació de la mateixa sigui necessari comptar amb suport extern i especialitzat en matèria jurídica.