Calonge aprova el nou organigrama municipal amb la participació de CGP

En data 25 de Gener de 2018 l’Ajuntament de Calonge en sessió plenària ha aprovat el decret d’Alcaldia pel qual s’aprova un nou organigrama municipal que serà vigent i aplicable aquest mateix 2018.

Aquest nou organigrama municipal ha estat aprovat després de les tasques realitzades per Consultors de Gestió Pública juntament amb el Consistori i una vegada finalitzades les negociacions amb el propi Ajuntament i els representants dels treballadors. L’aprovació de l’organigrama té com a objectiu aclarir el funcionament de les diferents unitats de l’Ajuntament i començar a treballar per a la presentació d’una nova Relació i Valoració de Llocs de treball.