Disseny de processos i proves selectives

T’ajudem a dissenyar el procés i les proves que garanteixin alts nivells de fiabilitat i validesa en l’elecció del millor candidat o candidata, que és aquell que té les habilitats, coneixements, capacitats, actituds, aptituds i experiència per desenvolupar el lloc de treball objecte de la convocatòria.