Castro Urdiales Smart People 2020-2039

Consultors de Gestió Pública (CGP) col·laborarà amb l’Ajuntament de Castro Urdiales en la posada en marxa d’un projecte innovador, l’objectiu del qual serà el disseny dels perfils dels llocs de treball del futur 2020-2039.
Es tracta d’un projecte de vital importància a causa de la transformació que sofrirà la naturalesa del treball en les pròximes dècades, sobretot en l’àmbit públic. Transformació provocada per les noves tecnologies i el seu ús per a la millora dels serveis públics.
El promotor i patrocinador principal d’aquest projecte és la Fundació Cotec per a la Innovació (COTEC). Es tracta d’un dels 14 projectes seleccionats en el programa PIA2019, en el qual es van presentar un total de 734.
Els resultats obtinguts d’aquest projecte derivaran en la redacció d’un pla d’adequació i formació dels empleats públics, ciutadania i empreses en entorns VUCA. A més, aquests resultats es compartiran públicament per a la seva posterior reutilització.