CGP partipa en la jornada formativa “L’Ajuntament Fàcil” de la Federació de Municipis de Catalunya

Els consultors de CGP Miguel García Rescalvo i Galceran Orriols Roig van participar com a ponents en la jornada “L’Ajuntament Fàcil”, celebrada el passat 5 de juliol a la seu del Conselh Generau d’Aran, a Vielha, i destinada a nous regidors de la Val d’Aran. En aquesta jornada, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, van ser tractats aspectes com l’organització i funcionament dels ajuntaments, quins són els drets i deures dels càrrecs electes, com és la gestió econòmica i pressupostària, així com les normes bàsiques dels serveis públics i la contractació local.

El consultor Galceran Orriols Roig va impartir la conferència introductòria “Organització i funcionament d’un ajuntament. Drets i deures dels càrrecs electes”, mentre que Miguel Garcia Rescalvo, soci fundador de CGP, va impartir la conferència “Serveis Públics i Contractació local. Normes bàsiques” .