Durant el primer trimestre de l’any 2019, la temporalitat del sector públic ja superava la temporalitat a les empreses privades (26,8% vs. 25,6%)

En aquest sentit, i en el marc de l’Acord per a la millora del Treball Públic, aprovat el passat 29 de març de 2017, on s’expressà la voluntat de reduir la temporalitat per sota del 8%, són moltes les administracions públiques que estan duent a terme processos d’estabilització de l’ocupació no fixa de caràcter estructural.

Durant l’any 2018, el Consell Comarcal de la Selva va iniciar un d’aquests processos en col·laboració amb Consultors de Gestió Pública, amb l’objectiu de regularitzar la situació d’aquest personal i garantint alhora que l’accés al treball públic es realitza en condicions d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.