L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro culmina un conjunt d’actuacions i treballs desenvolupats en col·laboració amb CGP, aprovant el seu organigrama municipal

L’organigrama és l’esquelet de l’organització, on es despleguen els principis de jerarquia i especialització que han d’orientar el funcionament de la mateixa.

Els treballs duts a terme s’han centrat no tan sols en la millora de l’eficàcia i eficiència del seu personal, sinó també en la recerca de l’excel·lència en la gestió i en la millora dels serveis que es presten a la ciutadania.