Instrucció de la Secretaria General de Funció Pública sobre mesures i línies d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals enfront del covid-19 de cara a la reincorporació presencial del personal

En finalitzar el període d’Estat d’Alarma les institucions hauran d’atendre la volta al lloc físic de treball dels empleats i empleades públics de sectors no essencials. Per a això, serà prioritari garantir tota una sèrie de mesures de seguretat, precaució i higiene orientades a cuidar la salut de les persones.

Veure document>>