Miguel García Rescalvo ens parla sobre la creació de valor afegit en les organitzacions públiques a través de la gestió del personal