Miguel García Rescalvo, el nostre Soci fundador en les xarxes a propòsit de les eleccions municipals