Notícies

Consultors de Gestió Pública (CGP) col·laborarà amb l’Ajuntament de Castro Urdiales en la posada en marxa d’un projecte innovador, l’objectiu del qual serà el disseny dels perfils dels llocs de treball del futur 2020-2039. Es tracta d’un projecte de vital importància a causa de la transformació que sofrirà la naturalesa del treball en les pròximes […]

Veure més


En finalitzar el període d’Estat d’Alarma les institucions hauran d’atendre la volta al lloc físic de treball dels empleats i empleades públics de sectors no essencials. Per a això, serà prioritari garantir tota una sèrie de mesures de seguretat, precaució i higiene orientades a cuidar la salut de les persones. Veure document>>

Veure més


El Tribunal Europeo constata el abuso de  la contratación temporal en las Administraciones Públicas españolas dejando en manos de los tribunales nacionales cual ha de ser la respuesta más adecuada al abuso producido. Sin acabar de aceptar que sea necesaria la fijeza no descarta la posibilidad de establecer una indemnización equivalente a la abonada en […]

Veure més


D’acord amb l’article 20 de l’EBEP les Administracions Públiques han d’establir sistemes que permetin avaluar l’acompliment dels seus treballadors i treballadores. No obstant això, el redactat de l’EBEP deixa en l’aire aspectes molt sensibles: quines són les persones responsables de l’avaluació, la freqüència d’avaluació, els mecanismes per a la garantia d’una valoració objectiva, la forma […]

Veure més


El nostre soci-fundador, Miguel García Rescalvo, impartirà tres seminaris organitzats per EUDEL (Associació de Municipis Bascos) sobre l’”Aplicació pràctica dels contractes menors segons la nova normativa”, que se celebraran els dies 16, 17 i 18 de març en Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz i Bilbao respectivament. Llegir més>>  

Veure més


Al llarg d’aquests últims anys, especialment en moments de fortes restriccions pressupostàries, es va ampliar de forma considerable el nombre de serveis municipals prestats a través de la gestió indirecta i la utilització de fórmules de col·laboració publico-privada. Actualment però, sembla que ens trobem enfront un canvi de paradigma. La “remunicipalització”, entesa com la idea […]

Veure més


A partir d’un treball previ d’anàlisi del sistema de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona, l’equip de CGP ha desenvolupat un programa de formació per a l’acció en matèria d’organització i gestió de persones. Aquestes sessions formatives, adreçades al personal tècnic responsable dels RRHH, tenen com a objectiu […]

Veure més


Aquesta Institució ha modernitzat els seus procediments de selecció, tot incorporant entrevistes conductuals com a part del procés selectiu, la qual cosa permet avaluar el perfil dels candidats en base a les seves competències i no només en base als coneixements teòrics. Les investigacions demostren que aquest tipus de prova presenta un alt nivell de […]

Veure més


Miguel García Rescalvo participa en les Jornades d’actualització jurídica Aula Local 2020, dins de les accions formatives de reciclatge professional, organitzades pel Col·legi Territorial SITAL de Castelló. Juntament amb Carles Ramió Matas, debatran sobre “innovació i canvi en la gestió de recursos humans en el sector públic. Instruments de planificació i gestió.” Programa>>

Veure més


La fase d’anàlisi és un dels passos principals de qualsevol projecte de millora i assenta les bases per al disseny i l’execució posterior. Disposar d’una anàlisi i diagnosi permet a l’organització detectar possibles ineficiències, així com plantejar diferents accions concretes de millora de l’estructura administrativa i de la gestió de personal. Aquest tipus d’estudis busca […]

Veure més


En aquest sentit, i en el marc de l’Acord per a la millora del Treball Públic, aprovat el passat 29 de març de 2017, on s’expressà la voluntat de reduir la temporalitat per sota del 8%, són moltes les administracions públiques que estan duent a terme processos d’estabilització de l’ocupació no fixa de caràcter estructural. […]

Veure més


L’organigrama és l’esquelet de l’organització, on es despleguen els principis de jerarquia i especialització que han d’orientar el funcionament de la mateixa. Els treballs duts a terme s’han centrat no tan sols en la millora de l’eficàcia i eficiència del seu personal, sinó també en la recerca de l’excel·lència en la gestió i en la […]

Veure més


Els consultors de CGP Miguel García Rescalvo i Galceran Orriols Roig van participar com a ponents en la jornada “L’Ajuntament Fàcil”, celebrada el passat 5 de juliol a la seu del Conselh Generau d’Aran, a Vielha, i destinada a nous regidors de la Val d’Aran. En aquesta jornada, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, […]

Veure més


Miguel García Rescalvo impartirà, el pròxim 5 de març, a l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de Bizkaia, una ponència sobre contractació pública amb el títol, “Els contractes menors: la seva tramitació i l’alternativa dels acords marc per a la contractació de prestacions reiterades”

Veure més


El mes de maig passat l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar definitivament la seva Relació de Llocs de treball, instrument bàsic elaborat amb la col·laboració de Consultors de Gestió Pública i acordat de forma majoritària amb la seva representació sindical. Durant aquest mes de Juny l’Ajuntament ha culminat amb l’última fase d’aquest procés, proposant […]

Veure més


La Fundació Promediterrània aprova, amb el consens de tot el seu personal, un nou sistema de productivitat que té en compte tres criteris en la seva assignació: criteris generals per a tots els empleats públics, criteris específics vinculats als respectius llocs de treball i finalment criteris corporatius. Des de Consultors de Gestió Pública donem l’enhorabona […]

Veure més


Manuel Fernández Martos va participar dimarts passat 17 d’abril en la taula rodona sobre els àmbits d’innovació en la gestió de recursos humans celebrada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona dins del programa de Gestió Pública Avançada. Durant la sessió els ponents, Mar Masach, Cap de Departament de la Comunitat de […]

Veure més


El passat 9 de març Consultors de Gestió Pública va aconseguir l’acord, amb els responsables de l’Ajuntament de Torredembarra i els representants del personal, sobre el protocol que estableix el marc de desenvolupament dels treballs que han de permetre elaborar la nova Relació i Valoració dels llocs de treball del consistori. Amb aquest acord les […]

Veure més


El passat 2 de març, en el marc de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de la Sénia, els representant dels treballadors i el Consistori van aconseguir l’acord sobre la proposta de Relació i Valoració de Llocs de treball presentada per Consultors de Gestió Pública. Amb aquest acord els representants dels treballadors i de […]

Veure més