Aplicació del RDL 4/2021 i normativa concordant sobre l’estabilització de l’ocupació al sector públic

Les elevades xifres de temporalitat en l’ocupació en les Administracions Públiques han fet sorgir en les Institucions la necessitat de regularitzar aquesta situació, articulant per a això els mecanismes que les Lleis posen a la seva disposició. D’aquí l’èxit d’inscripcions (més de 800) i nombre de connexions en temps real (al voltant de 600 durant tot l’esdeveniment) en la jornada impartida el passat 16 de setembre per Miguel García Rescalvo i Rosa Mª Pérez López (membres del nostre equip), jornada organitzada per CGP i SAVIA sobre la “Aplicació del RD-Llei 14/2021 i normativa concordant sobre estabilització d’ocupació en el Sector Públic”.

Pot tornar a veure la jornada formativa fent clic aquí