Anàlisi i descripció de llocs de treball

Un requisit fonamental per a un bon desenvolupament del sistema de recursos humans de la institució és la descripció tècnicament correcta dels llocs de treball. Aquesta, en la forma de fitxes descriptives d’aquests, recull el conjunt de llocs de treball de la institució, i inclou les seves funcions principals, els seus perfils i els seus requisits d’accés.

L’equip de CGP recull tota la informació necessària, analitzant les necessitats de la institució i donant veu al seu personal, per a elaborar una proposta de descripció dels llocs de treball que aclareixi de forma transversal les funcions a desenvolupar per aquests, i que faciliti la carrera i la promoció dels treballadors en definir les característiques i els requisits d’accés al lloc de treball.