CGP col·labora amb l’Ajuntament de Polinyà en l’elaboració d’una proposta preliminar de Reglament regulador del teletreball

Producte de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 són moltes les organitzacions que s’han vist abocades a posar en marxa el famós teletreball. Amb la incorporació de l’article 47 bis del TREBEP s’estableix que cada Administració  haurà de regular i negociar l’aplicació de la modalitat de teletreball, més enllà de les disposicions bàsiques regulades en la norma estatal.

Amb aquest objectiu, el nostre equip de professionals col·labora ja amb l’Ajuntament de Polinyà en l’elaboració d’un reglament regulador del teletreball.