CGP imparteix formació referent a la Llei 39/2015, LPAC, per a la Comarca de la Ribagorça

Durant les jornades del 30 i 31 de novembre, l’equip de professionals de CGP ha impartit un curs formatiu referent a la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques per a la Comarca de la Ribargorça.

El curs s’integra dins de l’Acord de Formació Contínua en les AAPP i es troba finançat per l’Institut Aragonès d’Administracions Públiques del Govern d’Aragó. La presentació del mateix ha estat a càrrec del Conseller d’Hisenda de la Comarca.