Col·laborem amb l’Ajuntament de Canovelles en la definició del PAM 2019 – 2023

El PAM és el document estratègic que recull i defineix els eixos, objectius operatius i accions que han de regir l’acció de govern durant el mandat. Aquest, ha de ser un full de ruta per a la gestió municipal i ha de definir les accions necessàries per a la transformació del municipi.
CGP ha col·laborat en el procés tècnic de decisió, definició i elaboració del PAM, juntament amb el personal tècnic de la Institució i l’Equip de Govern, a través d’un procés de recollida, definició i priorització de propostes dinamitzat a través de metodologies de grup.
El coneixement compartit del PAM fomenta el treball transversal i suposa un compromís amb la ciutadania.