COSITAL- Universitat Jaume I de Castelló- “Jornades d’Actualizació jurídica “Aula Local” (2023)”

El passat 1 de juny es va celebrar, en la Universitat Jaume I de Castelló, l’última sessió de les jornades d’actualització jurídica, “Aula Local 2023”, organitzades pel Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Castelló i la citada universitat.

En aquesta Jornada es va abordar el tema de la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i va comptar amb la participació, com a ponents, de Dª Remedios Roqueta Buj (Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València), i del nostre soci-fundador, Miguel García Rescalvo.

Les aportacions de tots dos ponents van ser àmpliament debatudes i valorades positivament per les persones assistents a l’acte.