Disseny d’un sistema d’avaluació del personal al servei de l’Ajuntament de Tàrrega

D’acord amb l’article 20 de l’EBEP les Administracions Públiques han d’establir sistemes que permetin avaluar l’acompliment dels seus treballadors i treballadores. No obstant això, el redactat de l’EBEP deixa en l’aire aspectes molt sensibles: quines són les persones responsables de l’avaluació, la freqüència d’avaluació, els mecanismes per a la garantia d’una valoració objectiva, la forma en què la valoració afectarà la persona avaluada, etc.

En aquest sentit, des de CGP us animem a fer petites passes en aquesta direcció a través del disseny i implementació de sistemes d’avaluació, senzills en un primer moment, i que progressivament vagin evolucionant cap a models d’avaluació competencials.

Seguint aquesta premissa, hem col·laborat amb l’Ajuntament de Tàrrega en el disseny d’un sistema d’avaluació del personal de la Institució que té per objectiu fomentar la iniciativa i la feina ben feta, així com premiar comportaments i conductes positives i incentivar la millora individual i col·lectiva.