Elaboració de la Relació de Llocs de Treball de la Comarca de la Ribagorza

L’equip de CGP col·laborarà amb la Comarca de la Ribargorça en l’elaboració de la Relació i Valoració dels llocs de treball de l’organització. El projecte, servirà per definir i valorar els diferents llocs de la Comarca, atenent les seves funcions i requisits i permetrà assignar a cadascun d’ells una retribució en funció de les seves característiques.