Finalitzats els Treballs d’elaboració del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

El Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació, que tenen per objectiu aconseguir en la Institució la Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i  eliminar la discriminació per raó de sexe. El Pla d’Igualtat és el full de ruta que ens ha de guiar en la cerca de la Igualtat real entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminant les barreres que dificulten a les dones l’ocupació en Igualtat de condicions.