Valors i ètica

CGP considera fonamental oferir, a les organitzacions que contractin els seus serveis, professionals qualificats i amb experiència suficient per a garantir l’èxit de les operacions de consultoria que es duguin a terme. Al mateix temps que es compromet a treballar seguint uns principis d’actuació professional recollits en el seu Codi Ètic.

Així, entre els valors que guien aquesta actuació professional es destaquen els tres següents: Compromís amb la viabilitat de les solucions proposades i amb els designis del client, Confidencialitat en el tractament de la informació i assumpció d’una específica Cultura del Público, en forma de transparència, participació i respecte als principis democràtics i al marc normatiu.

 

Codi ètic

Consultors de Gestió Pública és una empresa de consultoria que té com a objecte la realització d’activitats, serveis, treballs de recerca, consultoria i formació encaminats al desenvolupament i millora del funcionament de les institucions, entitats i organitzacions que integren el sector públic.

La correcta execució d’aquesta activitat exigeix mantenir les més altes exigències ètiques en els treballs professionals que es realitzin i respectar uns principis bàsics de conducta professional. Per això, Consultors de Gestió Pública compta amb un codi ètic que regeix l’activitat professional, que pot ser consultat mitjançant aquest enllaç.

 

Responsabilitat social corporativa

El compromís amb el desenvolupament social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida és un element corporatiu fonamental per a qualsevol organització. Seguint aquest principi Consultors de Gestió Pública realitza aportacions periòdiques a l’ONG Kasamu Aku, la qual té com a objectius principals el desenvolupament de la sanitat i l’educació en Cabrousse, l’illa de Ourong i Djembereng al Senegal.

En paral·lel col·labora en projectes de cooperació internacional que duu a terme l‘Associació Caué d’Amics de Sao Tomé e Principe.