Formació sobre contractació

El nostre soci-fundador, Miguel García Rescalvo, impartirà tres seminaris organitzats per EUDEL (Associació de Municipis Bascos) sobre l'”Aplicació pràctica dels contractes menors segons la nova normativa”, que se celebraran els dies 16, 17 i 18 de març en Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz i Bilbao respectivament.

Llegir més>>