JORNADA formativa desenvolupada pel nostre soci-fundador, Miguel García Rescalvo, sobre els contractes menors, en EUDEL (Associació de Municipis Bascos), el passat 14 de març.

La Jornada, que va tenir lloc el passat 14 de març, va comptar amb, aproximadament, 300 persones inscrites, entre presencials i en manera en línia, totes elles funcionàries i càrrecs electes de l’Administració Local d’Euskadi.

El motiu de la Jornada va ser donar a conèixer i explicar el contingut del “Manual dels contractes i despeses menors i dels serveis i subministraments de prestació reiterada”, elaborat per a EUDEL pel nostre equip de professionals, sota la direcció del nostre soci-fundador, Miguel García Rescalvo.