L’equip expert de psicòlegs de CGP participa en els processos de selecció de personal que ha dut a terme l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Aquesta Institució ha modernitzat els seus procediments de selecció, tot incorporant entrevistes conductuals com a part del procés selectiu, la qual cosa permet avaluar el perfil dels candidats en base a les seves competències i no només en base als coneixements teòrics. Les investigacions demostren que aquest tipus de prova presenta un alt nivell de validesa i fiabilitat.

Aquesta tendència en alça està permetent a les administracions determinar si els candidats disposen de les aptituds, a més dels coneixements, per desenvolupar els llocs de treball objecte de convocatòria, fet que revertirà sens dubte en una millor adequació persona-lloc de treball i garantirà un funcionament més eficient de les nostres organitzacions.