Notícies

Durant les jornades del 30 i 31 de novembre, l’equip de professionals de CGP ha impartit un curs formatiu referent a la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques per a la Comarca de la Ribargorça. El curs s’integra dins de l’Acord de Formació Contínua en les AAPP i es troba finançat per l’Institut Aragonès d’Administracions […]

Veure més


Miguel García Rescalvo, el nostre soci fundador participa en les Jornades formatives ” Optimitzant la gestió de les persones en les administracions locals”, juntament amb Lucía Quiroga Rei Experta en desenvolupament de persones i d’equips. L’objectiu de la sessió és facilitar una formació molt pràctica als responsables de les administracions locals per a poder aprovar […]

Veure més


El passat 1 de juny es va celebrar, en la Universitat Jaume I de Castelló, l’última sessió de les jornades d’actualització jurídica, “Aula Local 2023”, organitzades pel Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Castelló i la citada universitat. En aquesta Jornada es va abordar el tema de la reducció de la […]

Veure més


Miguel García Rescalvo, soci fundador, participa en les Jornades d’actualització jurídica Aula Local 2023, dins de les accions formatives de reciclatge professional, organitzades pel Col·legi Territorial SITAL de Castelló. Juntament amb Sra. Remedios Roqueta Buj, catedrática de Dret del Treball i de la Seguretat Social,  debatran sobre “La reducció de la temporalitat en l’ocupació pública […]

Veure més


CGP treballa per l’impuls de sistemes de treball sostenibles i respectuosos amb el medi ambient com el teletreball o la substitució, quan sigui possible, de les reunions presencials per reunions virtuals a través de plataformes de vídeo-comunicació. Aquestes mesures han ajudat a reduir significativament els desplaçaments dels i de les professionals de CGP i han propiciat la reducció dels impactes […]

Veure més


La Jornada, que va tenir lloc el passat 14 de març, va comptar amb, aproximadament, 300 persones inscrites, entre presencials i en manera en línia, totes elles funcionàries i càrrecs electes de l’Administració Local d’Euskadi. El motiu de la Jornada va ser donar a conèixer i explicar el contingut del “Manual dels contractes i despeses menors i […]

Veure més


El Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació, que tenen per objectiu aconseguir en la Institució la Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i  eliminar la discriminació per raó de sexe. El Pla d’Igualtat és el full de ruta que ens ha de […]

Veure més


L’equip de consultors i consultores de CGP ha presentat el resultat dels Treballs d’anàlisis i diagnosi organitzativa del sistema de RH de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. El projecte permet obtenir una visió holística del sistema de recursos humans de la Corporació i detectar possibles elements de millora i necessitats de l’organització. Producte de les necessitats detectades s’han […]

Veure més


La gestió pública en matèria de recursos humans continua sent objecte d’interès i estudi pels qui ens hi dediquem, adquirint més importància, si és possible, en el camí cap a l’estabilització d’ocupació que recorren les nostres Institucions. Així s’ha demostrat al II Congrés Nacional de Gestió de Persones a l’Administració Local (organitzat per Anexpal i […]

Veure més


Manuel Fernández Martos imparteix aquesta conferència oberta a tota la comunitat universitària. El dijous 16 de febrer la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la USC acollirà la conferència ‘Nous (o no tan nous) reptes de la Gestió de RRHH a les Entitats Locals’ que impartirà Manuel Fernández Martos, Soci Consultor i Coordinador Federal […]

Veure més


El nostre soci-fundador, Miguel García Rescalvo, realitzarà el proper 27 de gener de 2023 la quarta edició del curs sobre “Aplicació pràctica de les novetats de la LPGE 2023 en matèria de personal, especialment en allò referent a l’ampliació de les plantilles de personal fix” en col·laboració amb la Federació de Municipis de Catalunya. Detalls […]

Veure més


La “Aula Local” 2022 és un curs d’actualització jurídica, que organitza anualment el COSITAL de Castelló, conjuntament amb el Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I. En aquest esdeveniment, el pròxim 7 d’abril, el nostre soci-fundador, Miguel García Rescalvo compartirà amb Carles Ramió Matas (catedràtic de ciència Política i de l’Administració de la […]

Veure més


El divendres 10 de desembre va tenir lloc la presentació dels resultats de el  projecte Castro Urdiales Smart People 2020-2039, iniciativa seleccionada en la convocatòria PIA 2019 de COTEC, en el qual CGP ha col·laborat amb l’Ajuntament de Castro Urdiales i Singularity Experts. El projecte proposa un nou model organitzatiu i un organigrama actualitzat del que serà l’Administració del futur així com una proposta de 26 nous llocs de treball que seran […]

Veure més


El passat dia 30 de setembre de 2021 en el desenvolupament del “I Congreso Nacional de Gestión de Personas en la Administración Local” -celebrat per Asociación Nacional de Responsables, Expertas y Expertos en gestión de personas en la Administración Local (Anexpal)-, va tenir lloc un reconeixement al nostre company, i soci-fundador de CGP, Miguel García […]

Veure més


Les elevades xifres de temporalitat en l’ocupació en les Administracions Públiques han fet sorgir en les Institucions la necessitat de regularitzar aquesta situació, articulant per a això els mecanismes que les Lleis posen a la seva disposició. D’aquí l’èxit d’inscripcions (més de 800) i nombre de connexions en temps real (al voltant de 600 durant […]

Veure més


Producte de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 són moltes les organitzacions que s’han vist abocades a posar en marxa el famós teletreball. Amb la incorporació de l’article 47 bis del TREBEP s’estableix que cada Administració  haurà de regular i negociar l’aplicació de la modalitat de teletreball, més enllà de les disposicions bàsiques regulades en la norma […]

Veure més


El passat 23 de març Miguel García Rescalvo i Rosa Mª Pérez López (Soci-Fundador i Sòcia-Consultora de CGP, respectivament) van participar en la jornada formativa online gratuïta, convocada conjuntament entre SAVIA i CGP, sobre “Plans d’estabilització d’ocupació en el context jurídic actual”, en la qual va haver-hi més de 500 inscripcions i al voltant de […]

Veure més


Comencem aquest nou any amb una interessant agenda en formació. Miguel García Rescalvo, soci fundador i Consultor de CGP, impartirà els següents cursos durant el primer trimestre del 2021: Títol.- CONTINGUT I APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I LA PLANTILLA DE PLACES COM ELEMENTS BÀSICS DE LA LEGALITAT I LA GESTIÓ […]

Veure més


Les últimes declaracions del Secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, Francisco Hernández Spínola, asseguren que es preveu aprovar pròximament el projecte de Llei de Funció Pública i de l’Administració de l’Estat i s’està treballant per a desenvolupar l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic amb l’objectiu d’agilitar els processos selectius, que en paraules del propi Spínola “s’eternitzen”. Aquesta […]

Veure més


L’equip de CGP ha proporcionat assistència jurídica i tècnica al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en matèria de contractació. La llei 09/2017, de Contractes del Sector Públic estableix les regles de la contractació en el sector públic, aquesta extensa norma va ser aprovada fa ja alguns anys amb l’objectiu de garantir la transparència i publicitat dels processos així com […]

Veure més


Francisco Hernández Spínola – secretari de Estat de Política Territorial i Funció Pública – va declarar divendres passat 06 de novembre de 2020, en la seva intervenció en la Comissió de Política Territorial i Funció Pública, que el Ministeri ja està treballant en una nova regulació que permeti abordar el problema de la temporalitat en l’Administració Pública. Limitant […]

Veure més


Actualment la temporalitat en el Sector Públic supera els valors del Sector privat i es troba bastant per sobre del 8% pactat en Taula General de Negociació pel Govern i la representació Sindical. És per això, que moltes administracions, acollint-se a les mesures aprovades pel Govern en matèria de reducció de la temporalitat, estan desenvolupant […]

Veure més


L’equip de CGP col·laborarà amb la Comarca de la Ribargorça en l’elaboració de la Relació i Valoració dels llocs de treball de l’organització. El projecte, servirà per definir i valorar els diferents llocs de la Comarca, atenent les seves funcions i requisits i permetrà assignar a cadascun d’ells una retribució en funció de les seves característiques.

Veure més


Consultors de Gestió Pública col·labora amb l’Ajuntament d’Alcúdia en el desenvolupament de diversos processos selectius. Concretament, el nostre equip prestarà assistència tècnica al Consistori per a l’elaboració de les bases de selecció. Les bases de selecció són la norma en el procés selectiu i han d’assegurar que aquest compleix amb els principis constitucionals de mèrit […]

Veure més


L’equip de consultors i consultores de CGP treballa ja amb l’Ajuntament de Huelva en el desenvolupament d’un projecte que abarca diferents àrees vinculades a la gestió de personal i a l’organització. En concret, es tracta de l’elaboració d’un estudi de redisseny de l’estructura organitzativa, elaboració de la Relació de Llocs de treball, Valoració dels Llocs, elaboració d’un […]

Veure més


Consultors de Gestió Pública (CGP) col·laborarà amb l’Ajuntament de Castro Urdiales en la posada en marxa d’un projecte innovador, l’objectiu del qual serà el disseny dels perfils dels llocs de treball del futur 2020-2039. Es tracta d’un projecte de vital importància a causa de la transformació que sofrirà la naturalesa del treball en les pròximes […]

Veure més


En finalitzar el període d’Estat d’Alarma les institucions hauran d’atendre la volta al lloc físic de treball dels empleats i empleades públics de sectors no essencials. Per a això, serà prioritari garantir tota una sèrie de mesures de seguretat, precaució i higiene orientades a cuidar la salut de les persones. Veure document>>

Veure més


El Tribunal Europeo constata el abuso de  la contratación temporal en las Administraciones Públicas españolas dejando en manos de los tribunales nacionales cual ha de ser la respuesta más adecuada al abuso producido. Sin acabar de aceptar que sea necesaria la fijeza no descarta la posibilidad de establecer una indemnización equivalente a la abonada en […]

Veure més


D’acord amb l’article 20 de l’EBEP les Administracions Públiques han d’establir sistemes que permetin avaluar l’acompliment dels seus treballadors i treballadores. No obstant això, el redactat de l’EBEP deixa en l’aire aspectes molt sensibles: quines són les persones responsables de l’avaluació, la freqüència d’avaluació, els mecanismes per a la garantia d’una valoració objectiva, la forma […]

Veure més


El nostre soci-fundador, Miguel García Rescalvo, impartirà tres seminaris organitzats per EUDEL (Associació de Municipis Bascos) sobre l’”Aplicació pràctica dels contractes menors segons la nova normativa”, que se celebraran els dies 16, 17 i 18 de març en Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz i Bilbao respectivament. Llegir més>>  

Veure més


Al llarg d’aquests últims anys, especialment en moments de fortes restriccions pressupostàries, es va ampliar de forma considerable el nombre de serveis municipals prestats a través de la gestió indirecta i la utilització de fórmules de col·laboració publico-privada. Actualment però, sembla que ens trobem enfront un canvi de paradigma. La “remunicipalització”, entesa com la idea […]

Veure més


A partir d’un treball previ d’anàlisi del sistema de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona, l’equip de CGP ha desenvolupat un programa de formació per a l’acció en matèria d’organització i gestió de persones. Aquestes sessions formatives, adreçades al personal tècnic responsable dels RRHH, tenen com a objectiu […]

Veure més


Aquesta Institució ha modernitzat els seus procediments de selecció, tot incorporant entrevistes conductuals com a part del procés selectiu, la qual cosa permet avaluar el perfil dels candidats en base a les seves competències i no només en base als coneixements teòrics. Les investigacions demostren que aquest tipus de prova presenta un alt nivell de […]

Veure més


Miguel García Rescalvo participa en les Jornades d’actualització jurídica Aula Local 2020, dins de les accions formatives de reciclatge professional, organitzades pel Col·legi Territorial SITAL de Castelló. Juntament amb Carles Ramió Matas, debatran sobre “innovació i canvi en la gestió de recursos humans en el sector públic. Instruments de planificació i gestió.” Programa>>

Veure més


La fase d’anàlisi és un dels passos principals de qualsevol projecte de millora i assenta les bases per al disseny i l’execució posterior. Disposar d’una anàlisi i diagnosi permet a l’organització detectar possibles ineficiències, així com plantejar diferents accions concretes de millora de l’estructura administrativa i de la gestió de personal. Aquest tipus d’estudis busca […]

Veure més


En aquest sentit, i en el marc de l’Acord per a la millora del Treball Públic, aprovat el passat 29 de març de 2017, on s’expressà la voluntat de reduir la temporalitat per sota del 8%, són moltes les administracions públiques que estan duent a terme processos d’estabilització de l’ocupació no fixa de caràcter estructural. […]

Veure més


L’organigrama és l’esquelet de l’organització, on es despleguen els principis de jerarquia i especialització que han d’orientar el funcionament de la mateixa. Els treballs duts a terme s’han centrat no tan sols en la millora de l’eficàcia i eficiència del seu personal, sinó també en la recerca de l’excel·lència en la gestió i en la […]

Veure més


Els consultors de CGP Miguel García Rescalvo i Galceran Orriols Roig van participar com a ponents en la jornada “L’Ajuntament Fàcil”, celebrada el passat 5 de juliol a la seu del Conselh Generau d’Aran, a Vielha, i destinada a nous regidors de la Val d’Aran. En aquesta jornada, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya, […]

Veure més


Miguel García Rescalvo impartirà, el pròxim 5 de març, a l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de Bizkaia, una ponència sobre contractació pública amb el títol, “Els contractes menors: la seva tramitació i l’alternativa dels acords marc per a la contractació de prestacions reiterades”

Veure més


El mes de maig passat l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar definitivament la seva Relació de Llocs de treball, instrument bàsic elaborat amb la col·laboració de Consultors de Gestió Pública i acordat de forma majoritària amb la seva representació sindical. Durant aquest mes de Juny l’Ajuntament ha culminat amb l’última fase d’aquest procés, proposant […]

Veure més


La Fundació Promediterrània aprova, amb el consens de tot el seu personal, un nou sistema de productivitat que té en compte tres criteris en la seva assignació: criteris generals per a tots els empleats públics, criteris específics vinculats als respectius llocs de treball i finalment criteris corporatius. Des de Consultors de Gestió Pública donem l’enhorabona […]

Veure més


Manuel Fernández Martos va participar dimarts passat 17 d’abril en la taula rodona sobre els àmbits d’innovació en la gestió de recursos humans celebrada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona dins del programa de Gestió Pública Avançada. Durant la sessió els ponents, Mar Masach, Cap de Departament de la Comunitat de […]

Veure més


El passat 9 de març Consultors de Gestió Pública va aconseguir l’acord, amb els responsables de l’Ajuntament de Torredembarra i els representants del personal, sobre el protocol que estableix el marc de desenvolupament dels treballs que han de permetre elaborar la nova Relació i Valoració dels llocs de treball del consistori. Amb aquest acord les […]

Veure més


El passat 2 de març, en el marc de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de la Sénia, els representant dels treballadors i el Consistori van aconseguir l’acord sobre la proposta de Relació i Valoració de Llocs de treball presentada per Consultors de Gestió Pública. Amb aquest acord els representants dels treballadors i de […]

Veure més