Programa de formació per a l’acció en matèria d’organització i gestió de persones a la Universitat de Barcelona

A partir d’un treball previ d’anàlisi del sistema de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona, l’equip de CGP ha desenvolupat un programa de formació per a l’acció en matèria d’organització i gestió de persones. Aquestes sessions formatives, adreçades al personal tècnic responsable dels RRHH, tenen com a objectiu principal la gestió d’un coneixement compartit, la transmissió de sabers i la presentació d’instruments i eines útils que permetin l’aplicació efectiva del coneixement en la gestió de les persones que conformen l’organització.