Properes accions formatives

Comencem aquest nou any amb una interessant agenda en formació. Miguel García Rescalvo, soci fundador i Consultor de CGP, impartirà els següents cursos durant el primer trimestre del 2021:

Títol.- CONTINGUT I APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I LA PLANTILLA DE PLACES COM ELEMENTS BÀSICS DE LA LEGALITAT I LA GESTIÓ DELS RR.HH

 • Destinatari: Ajuntament de Valdepeñas
 • El curs pretén aclarir conceptes bàsics i unir criteris pel que fa als aspectes jurídic, tècnic, organitzatiu, econòmic i metodològic dels treballs que estem realitzant, referits a l’elaboració de la RLT i un pla de funcionarització de laborals fixos.
 • Durada.- 20 hores
 • Data i lloc.- 21, 22, 28 i 29 de gener a Valdepeñas.

Títol.- EIXOS BÀSICS DE TIPUS JURÍDIC, ORGANITZATIU I DE GESTIÓ DE LES ENTITATS LOCALS

 • Destinatari: Ajuntament de La Oliva (Fuerteventura)
 • El curs pretén aportar coneixements pràctics, tant d’iniciació, com d’aprofundiment, sobre els diversos mòduls en que estarà configurat, i que són els següents:
  • EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU, COM MARC DE DESENVOLVIMIENTO DE L’ACTUACIÓ PÚBLICA
  • El PERSONAL MUNICIPAL, COM A ACTOR DE LA GESTIÓ PÚBLICA
  • L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA MUNICIPAL, COM A SUPORT ORGANITZATIU DE L’ACCIÓ PÚBLICA 
  • LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA, COM INSTRUMENT FONAMENTAL PER A LES REALITZACIONS PÚBLIQUES
 • Durada.- 30 hores
 • Data i lloc.- 15, 16, 17, 18 i 19 de febrer a La Oliva.

Títol.- EXERCICI DE LES FUNCIONS DE DIRECCIÓ I DE CAP DE A LES ENTITATS LOCALS

 • Destinatari: Ajuntament de Zumárraga
 • El curs pretén aportar coneixements pràctics sobre les funcions i habilitats requerides per a l’exercici de funcions d’alta direcció i de direcció intermèdia.
 • Durada.- 21 hores
 • Data i lloc.- 22, 23 i 24 de febrer a Zumárraga.

Títol.- COM MINIMITZAR L’IMPACTE NEGATIU QUE LES CONDICIONS I MODIFICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS DE SERVEIS PODEN PRODUIR AL PERSONAL DELS CONTRACTISTES

 • Destinatari: Sindicat ELA
 • L’objectiu d’aquest curs és aportar coneixements pràctics sobre la manera de suprimir o, al menys minimitzar, l’impacte negatiu que les condicions i modificacions dels contractes públics de serveis poden produir en el personal dels contractistes.
 • Durada.- 8 hores
 • Data i lloc.- El 25 de febrer a Bilbao

Per a més informació sobre futurs cursos us convidem a continuar atents a les novetats a la nostra pàgina web i perfil de LinkedIn.