Reconeixement a Miguel García Rescalvo durant el “I Congreso Nacional de Gestión de Personas en la Administración Local”

El passat dia 30 de setembre de 2021 en el desenvolupament del “I Congreso Nacional de Gestión de Personas en la Administración Local” -celebrat per Asociación Nacional de Responsables, Expertas y Expertos en gestión de personas en la Administración Local (Anexpal)-, va tenir lloc un reconeixement al nostre company, i soci-fundador de CGP, Miguel García Rescalvo, por la feina realitzada durant tots els anys dedicats a la millora dels recursos humans a les Administracions Públiques. Aquest reconeixement suposa una motivació per a tot l’equip de CGP, per continuar amb la nostra tasca de “col·laboradors” de les Entitats Públiques.