Valorem les implicacions de la gestió directa o indirecta del servei de manteniment i neteja de parcs i jardins de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Al llarg d’aquests últims anys, especialment en moments de fortes restriccions pressupostàries, es va ampliar de forma considerable el nombre de serveis municipals prestats a través de la gestió indirecta i la utilització de fórmules de col·laboració publico-privada. Actualment però, sembla que ens trobem enfront un canvi de paradigma. La “remunicipalització”, entesa com la idea que la gestió dels serveis locals torni a internalitzar-se, és ara per ara el concepte central dels debats.

Més enllà de línies argumentals i posicionaments diversos l’equip de CGP centra el seu treball en determinar quin dels dos models de gestió es més eficient econòmicament. La informació obtinguda en aquest tipus d’anàlisi és rellevant en la presa de decisions i, juntament amb l’eficàcia i la qualitat del serveis públics subministrats, ha de guiar l’actuació de les nostres administracions.