Organització

Les institucions necessiten una organització eficient i ben ordenada per a aconseguir satisfactòriament els seus objectius en la prestació de serveis a la ciutadania.

Per això al costat de la gestió de recursos humans la millora en l’organització és un altre dels grans eixos en els quals CGP acompanya i assessora a les Administracions Públiques, acumulant una extensa trajectòria treballant braç a braç per a ajudar institucions de totes les dimensions a millorar en la seva organització interna per a obtenir el màxim del seu equip i aconseguir els objectius que es proposin.

L’equip de consultors de CGP ofereix el seu coneixement i experiència a les Administracions Públiques per a analitzar el seu funcionament, diagnosticar les seves necessitats de millora i proposar mesures i línies de treball per a resoldre-les. Així mateix, s’implica per a acompanyar als seus clients en el disseny de les seves noves estructures organitzatives i organigrames, des del nivell més conceptual a la ubicació de cada lloc de treball, i també assessora en el disseny i la planificació de la prestació de serveis públics.

Així mateix, presten assessorament jurídic transversal i assistència lletrada, a més de formació específica sota demanda, en el conjunt d’aquestes matèries.