Assistència per a la implementació d’un Pla d’Estabilització de l’ocupació ntemporal de l’Ajuntament de Caso

Actualment la temporalitat en el Sector Públic supera els valors del Sector privat i es troba bastant per sobre del 8% pactat en Taula General de Negociació pel Govern i la representació Sindical. És per això, que moltes administracions, acollint-se a les mesures aprovades pel Govern en matèria de reducció de la temporalitat, estan desenvolupant plans d’estabilització i consolidació de l’ocupació no fixa. Aquest procés, gens senzill, a vegades requereix de l’assistència externa de professionals que ajudin a garantir a les institucions el correcte desenvolupament del Pla.