Pla de millora de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

L’equip de CGP col·laborarà amb l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs en l’elaboració d’un Pla de millora de la Policia Local.

El Pla de millora ofereix una visió holística de la totalitat del sistema de Policia i ens permet agrupar en un sol document els objectius i accions a desenvolupar en el mitjà i llarg termini per a aconseguir una millora substantiva en l’organització de la Policia Local. Aquest Pla ha de constituir l’element principal per a la direcció del servei i ha de basar la seva redacció en un exercici previ d’anàlisi a través del qual es detectin les necessitats de l’organització i en l’alineació amb la missió i visió de l’organització.

Una correcta planificació estratègica permet detectar disfuncions, prendre decisions per a la seva solució i preveure potencials complicacions, amenaces i oportunitats futures